Tuinarchitectuur

Landschapsarchitectuur heeft betrekking op zowel het ontwerpen, plannen als omvormen van een ruimtelijke indeling van een plangebied dat nog niet bebouwd is. Hiertoe behoren alle buitenruimtes als parken, recreatieterreinen, sportvelden, openbare ruimtes en ook tuinen. Er wordt doorgaans gesproken van tuinarchitectuur bij kleinere objecten waarbij reliëf, bode en grondgebruik niet tot nauwelijks van belang zijn. Dit is met name bij particuliere tuinen, plantsoenen en kleine parken het geval. Bij het reeds genoemde landschapsarchitectuur wordt meer gezocht naar een geschikte balans tussen bebouwde en open ruimtes.

De geschiedenis van tuinarchitectuur

De tuinarchitectuur / landschapsarchitectuur ontstond als Amerikaans begrip pas halverwege de 19e eeuw en kent een lange geschiedenis, die in ieder geval teruggaat tot het oude Egypte. Op grond van een grote hoeveelheid muurschilderingen, archeologische voorwerpen en grafinschriften over tuinen kan de ontwikkeling van de tuinarchitectuur in het oude Egypte goed worden gereconstrueerd. De eerste muurschilderingen over tuinontwerpen dateren uit 1500 (!) v.Chr. Met name in het Nieuwe Rijk kwam de tuinarchitectuur pas echt tot bloei. Uit Perzië zijn de Paradeisos van Darius bekend, waarvan het woord paradijs is afgeleid. Bekend is ook het verhaal van de Hangende tuinen van Babylon, hoewel niet duidelijk is in hoeverre hier sprake is van latere fictie.

Functie van tuinarchitectuur

Zowel tuin- en landschapsarchitectuur heeft als doel om op zowel esthetische als artistieke wijze en vanuit een natuurwetenschappelijke en technische grondslag de best mogelijke vormgeving te bieden voor de verschillende landgebruiksvormen waarbij ecologie en de sociale leefomgeving centraal staan. Het vormt daarbij een onderdeel van de ruimtelijke ordening. In het planvormingsproces werkt de tuin- en landschapsarchitect samen met onder andere planologen en stedenbouwkundigen. In tegenstelling tot de architectuur is er geen sprake van een vaststaand 'eindbeeld'. Dit vanwege de natuurlijke objecten als planten, heggen, bosschages et cetera die zich voortdurend dynamisch ontwikkelen. Er zijn tal van academies en universiteiten die gevolgd kunnen worden omtrent tuinarchitectuur.

TuinierenTuingereedschapTuinmeubelsTuinhuisjesZwembadenTuinarchitectuurTuinschuttingenTuinieren voor beginnersEcologisch tuinierenTuinverlichting
startpaginatuinieren.nl 2019 | Sitemap Privacy & Disclaimer |