Waar moet u op letten voordat u een heg plaatst?

Een haag om de tuin komt meestal te staan langs de erf- of eigendomsgrenzen van het perceel. Meet dus van tevoren goed uit wat van u is, dit voorkomt narigheid achteraf. Hou er rekening mee dat de haag in de loop der jaren breed zal uitgroeien. Hou dus enige afstand ten opzichte van het naastliggende perceel. Informeer uw buren vooraf dat u van plan bent een haag te planten. Maak afspraken over het onderhoud van de heg aan de zijde van uw buren! Doet u het onderhoud of doen zij het? Mag u op hun terrein komen voor het noodzakelijke knippen? Bedenk dat elk takje dat over de grens steekt door uw buren mag worden afgeknipt.

Hoogte haag

De hoogte van de haag is ook vaak een bron van ruzie. Laat een heg nooit hoger worden dan de in een bestemmingsplan vastgelegde maximale hoogte voor een schutting. Een hoogte van maximaal 1,80 m lijkt regel te zijn in Nederland. Het benemen van licht bij uw buren door een haag is sowieso bij voorbaat een zaak die u juridisch verliest.

Aanplanten

Bij de aanplant van een haag om of in de tuin doet u in feite een belangrijke investering. Een goed rendement van de investering wordt verkregen door de grondbewerking goed uit te voeren. Maak de grond ten minste zo'n 60 cm diep los door te spitten. De te planten soort haag en of deze in een enkele of dubbele rij of met kluit geplant wordt, bepaalt de breedte van de geul. Voor een enkele rij is een breedte van 50 cm voldoende; voor een dubbele rij 80 cm en wordt er kluitgoed geplant (bv. coniferen), dan is al gauw 80 - 100 cm noodzakelijk. Veelal zal er voedzame grond in de gegraven geul aangebracht moeten worden. Een goede tuinaarde volstaat. Bedenk wel dat een haag lang vaststaat en dus lange tijd moet teren op de aanwezige voedingsbodem. Vandaar.

Is de geul eenmaal gegraven en gaat er geplant worden, dan is planten langs een gespannen lijntje geen luxe. De bedoeling van een haag is nu eenmaal dat de afzonderlijke planten keurig in het gelid staan. Graaf voor elke haagplant een afzonderlijk gat of maak een geul. Plant de haag nooit dieper dan de planten op de kwekerij hebben gestaan. Bij kluitgoed kan het juten gaas om de kluit blijven, maar maak de knoop die om de stam gelegd is wel los. Het jute zal na verloop van tijd gewoon wegrotten. Trap na het zetten van de haagplant de aarde rondom goed aan en controleer nogmaals of deze in lijn en vooral goed rechtop staat. Direct na het planten van de volledige haag kan bijgeknipt en afgetopt worden.

Denk eraan dat het knippen van een haag wel moet inhouden dat je erbij kunt met hegge- of elektrische schaar. Laat de haag daarom niet te breed en te hoog worden.

Terug naar Groentips
Startpaginatuinieren - Tuinen