Boomverzorging

Boomverzorging houdt eigenlijk alles in wat op en om de boom gebeurt. Van houtstructuur tot blad en wortels. Het is dus een vak waarbij u veel kennis, over de gehele boom, nodig heeft. Het verzorgen van een boom kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn in verband met veiligheid voor uzelf of anderen, maar ook voor de gezondheid van de boom zelf. Bij het verzorgen van bomen komen veel verschillende werkzaamheden kijken. Hieronder vindt u een opsomming van de meest voorkomende werkzaamheden als het gaat om bomen.

 • snoeiwerken
 • verwijderen en demonteren van bomen
 • alle vellingen
 • hakselen van takken
 • interventies voor en na een storm
 • verankeringen van takken en boomkruinen
 • klieven en zagen van brandhout
 • ziekte en plaagbestrijding
 • beschermen van bomen
 • planten en verplanten
 • weghalen van boomstronken
 • advisering
 • waardebepaling
 • standplaatsverbetering

Onderhoud van Bomen

Bomen zijn van grote waarde voor ons landschap en uw tuin. In het landschap worden wegen en lanen begeleid door bomen en markeren bomen boerderijen en erven. In de tuin geven bomen schaduw en beschutting en zijn het nestplaatsen voor vogels. Bomen maken uw woon- en leefomgeving aantrekkelijk in alle seizoenen. Van fris groen en bloesem in het voorjaar tot een kleurenpracht en vruchten in het najaar. Zo heeft een boom veel verschillende functies.

Door uw bomen goed te verzorgen blijft de boom in optimale conditie en kan de levensduur worden verlengt, dit is een investering in de toekomst. Het is belangrijk dat u zorg draait voor een goed onderhoud aan uw bomen.

Iedere boomeigenaar heeft een zorgplicht voor zijn bomen. Dit om er voor te zorgen dat de boom geen gevaar oplevert voor u en uw omgeving. De boomeigenaar is aansprakelijk bij schade aan eigendommen en personen door onvoldoende onderhoud aan de boom. Schade kan voorkomen worden door professioneel onderhoud te laten plegen.

U kunt zelf uw boom verzorgen, maar veel mensen laten het ook uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf, omdat een boom goed verzorgen veel werk kost en niet zo makkelijk is als de meeste denken.

Startpaginatuinieren - Tuinen